NOVO: 
  4. TRAD. SUSRETI U OVČAR BANJI

 

2017.
» NOVO  
MONBLAN (4810 m)
» NOVO  GRAN PARADISO (4061 m)
» GRAN SASO (2914 m)
    zimski usponi:
» GROSGLOKNER (3798 m) 
» TRIGLAV (2864 m)
» MAJA JEZERCE ( 2694 m)

.............................................


logo4

» MEMORIJAL „KRSTO ŽIŽIĆ”
» MEMORIJAL „BJELAŠNICA”

» TRIGLAV 2864 m
» OLIMP
» OBUKA PLANINARA POČETNIKA
» TR. SUSRET PLANINARA O.BANJA
» BALKANSKI SUSRETI PLANINARA
» DANI PLANINARA PPS-A  P.BANJA
» RILA
» SUSRETI ŽELEZNIČKIH PL. KLUB.

....................................... 

USPESI KLUBA

 
  Matterhorn (4478 m) 
      izvestaj2
√   
Damavand (5671 m)
      izvestaj2              
 
Gross Glockner (3798 m)  
      izvestaj2               
√ 
Gran Paradiso (4061 m )  
    izvestaj2            

√ 
Čamser Kangri (6622 m)
     izvestaj2                 
√ 
 Monblan (4810 m) 
    izvestaj2              
√  
Triglav (2864 m)
     izvestaj2 
√  
Monterosa Doufsp.(4634 m)
     izvestaj2 
 
 √  Zimski usp.na Groglokner (3798 m)
     izvestaj2   
√   Zimski uspon na Olimp (2917 m)
    izvestaj2   
........................................

 

1.1.2011.

 

 

   Članska knjižica PK „Železničar", 
                  sa plaćenom članarinom za 2017. godinu omogućava Vam da:

- imate sva prava, i obaveze koje proističu iz Statuta PD „Železničar" Beograd
- učestvujete na izletima drugih društava koji su članovi PS Srbije
- koristite popust od 50% za smeštaj u planinarskim domovima Planinarskog saveza Slovenije
- koristite opremu Društva u skladu sa Pravilnikom o korišćenju planinarske opreme
______________________________________________________________ 
                          
              
VRSTA ČLANARINE   CENA  
Do 15 godina  400 din
Od 16 god do 26 god
 500 din
Od 27 do 59 godina   800 din
Od 60 godina    700 din
Članska knjižica   150 din
Kalendar akcija
Besplatno 
                                             
                                            _______________________________________________________________________________________________

       Članarinu možete da uplatite  za vreme redovnog sastanka, svake srede
od 18-19 h,
u sali 2  Opštine N. Beograd.

 

   Za bliže informacije o učlanjenju možete se obratiti Jeleni Radosavljević na
  tel 064/0337740

 
 Ovde možete popuniti i odštampati formular za članarinu.
 
                  
 
boya yalıtım mantolama ısı yalıtımı