NOVO: 
"Srbija hoda" - Ritopek - Vinča 


 

2020.
    zimski usponi:
» OLIMP (2918 m)
» GROSGLOKNER (3798 m) 
» TRIGLAV (2864 m)
» GRAND PARADISO ( 4061 m)

.............................................

 
logo4

» MEMORIJAL „KRSTO ŽIŽIĆ”
» MEMORIJAL „BJELAŠNICA”

» TRIGLAV (2864 m)
» OLIMP (2918 m)
» OBUKA PLANINARA POČETNIKA
» REP. SUSRET PLANINARA O.BANJA
» BALKANSKI SUSRETI PLANINARA
» DANI PLANINARA PPS-A  P.BANJA
....................................... 

USPESI KLUBA

 
  Matterhorn (4478 m)       
                 
 
Gross Glockner (3798 m)  
                
√ 
Gran Paradiso (4061 m )
                  
√ 
 Monblan (4810 m) 
            
√  
Triglav (2864 m)
    
√  
Monterosa Doufsp.(4634 m)
    

 √  Zimski usp.na Groglokner (3798 m)
    
√   Zimski uspon na Olimp (2917 m)
 
........................................

 

1.1.2011.

 

 

vujan1   (301) Vujan - Veliki Vujan (857 m)


  25.10.2020.
Planinarska akcija
1 dan

  Petar Bojić
064/5603791

Planina Vujan, južni ''sused'' većeg i poznatijeg Rudnika, spada u niske planine a nalazi se u jugoistočnom delu Šumadije. Pruža se u pravcu severozapad – jugoistok na dužini od oko 10–12 kilometara, prosečne širine oko 3–4 kilometra. Počinje od Gornjeg Milanovca (Ibarske magistrale) a završava se blizu Gružanskog jezera, Severne padine se oštrije spuštaju prema planini Ješevac (902 m.) i Rudniku (1132 m.) a južne, blaže prema Preljini i Mrčajevcima tj, dolini Zapadne Morave. Kao i susedne planine Vujan je po poreklu gromadna a građa su joj metamorfne stene i škriljci. Nije bogata rudama i ima samo kamenolom Majdan u svom zapadnom delu.
Najviši vrh je Veliki Vujan (857 m.) a tu su i nešto niži Bukovik (850 m.), Oštrica (802 m.), Mali Vujan (742 m.) i Stolice (ili Vrh)(611 m.). Planina je obrasla gustom šumom i to gotovo sasvim od listopadnog drveta (cer i hrast u nižim delovima i bukva u višim deleovima, te klen). Četinara ima mestimično i to vrlo malo. Niski delovi – padine su pitomi, što najviše važi za južne padine, sa voćnjacima, njivama i livadama. Planina nije bogata vodom. Ima samo nešto manjih reka: Manastirska reka i Despotovica na zapadu, Vujanska reka, Solinac i Ostrovačka reka na jugu, Vujetinska reka i Bukovac na jugoistoku te Boračka reka na severoistoku. Južno od Gornjeg Milanovca do sela Brđani, Despotovica probija između Vujna i susednih zapadnih uzvišenja (Straževica, Ilijak i Zrnac) kraću Brđansku klisuru.
Od znamenitosti vezanih za planinu Vujan treba pomenuti banju u mestu Gornja Trepča, na Južnoj padini i srednjevekovni manastir Vujan, na jugozapadnoj strani. Na severozapadnoj strani podno planine je grad Gornji Milanovac, centar Takovskog kraja u svemu istorijski vezan za dinastiju Obrenović. Zanimljivo je da je Vujan dobio ime po tome što često i bez vetra uči, huji, uji (''Hujan''→Vujan).

Polazak autobusa ispred opštine Novi Beograd u 07.00.

Dolazak do manastira Vujan na obroncima istoimene planine.

Pešačka tura na planini Vujan: Uspon od Manastira (513 m.n.v.) na vrhove Veliki Vujan (857 m.n.v.) i Mali Vujan (742 m.n.v.). Dužina oko 10 kilometara, ukupni uspon i spust oko 400 metara, trajanje oko 5 sati.

Nakon pešačke kraći odmor u Gornjem Milanovcu.

Povratak autobusa u Beograd, ispred opštine Novi Beograd oko 20:00.

Za pešačenje potrebna odeća prilagođena vremenu, planinarske cipele, poželjno kamašne i planinarski štapovi, ogrtač za zaštitu u slučaju kiše i posuda sa vodom.
Cena izleta (autobuski prevoz) je 1200 do 1500 dinara (u zavisnosti od broja prijavljenih). Kod prijavljivanja obavezna uplata akontacije u iznosu 1000 dinara.

Prijave najkasnije do srede 21.10, do kada je obavezna uplata kompletnog iznosa.

Obavezna planinarska knjižica sa plaćenom članarinom za 2020. godinu.

Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

U cilju prevencije i zaštite od korona virusa, u prevoznom sredstvu i u svim drugim zatvorenim i otvorenim prostorima, moraju se poštovati sve obaveze i preporuke kriznog štaba. Obavezno je korišćenje maski tokom prevoza!

vujan2

 
boya yalıtım mantolama ısı yalıtımı